Податоци за компанија

Име на компанија (провајдер на податоци) ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата ( провајдер на информации) 5310073000001

Контакт лице

Контакт телефон +389 2 2050800; +389 2 2050989

Email research@galafarm.com.mk

Web http://www.galafarm.com.mk/

   
Опис

алафарм е производствена компанија за козметички, диететски, хербални и ОТЦ производи. Лоцирана е на производствена површина од 2500м², и опремена со современа технологија, и производство во чиста средина се со цел да се овозможи најдобар квалитет за нашите производи. Поседуваме долгогодишно искуство за равој, производство и пакување на голем број на течни и полу -цврсти фармацевтски производи, диететски производи, и козметика. Сите производствени процеси се надгледувани од високо едуцирани луге кои секојдневно го применуваат своето знаење и искуство. Креиравме бизнис ориентиран кон потрошувачот и поседуваме ISO 9001:2008 сертификат од 2003 година. Компанијата е изградена, дизајнирана, и опремена во согласност со барањата на Добрата Производствена Пракса.Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

   Најнови производи од компанијата

Сите производи од компанијата (93)