Податоци за GTIN 05319990295583

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295583     
Име на брендот МАКОТЕХНА
Име на брендот (латиница) MAKOTEHNA
Име на производот Бактолан 1l
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000441 - Дезинфекциски средства
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
БАКТОЛАН течен сапун, антибактериски, препарат за перење и дезинфекција на раце. Се користи за во медицински услови и на други места.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 1 l
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 21/04/2021
Датум кога производот станува достапен 21/04/2021
Датум на последна промена на производот 21/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Средства за нега на рацете, бонификатор, triclosan - препарат за дезинфекција, со пријатна миризба на ванила.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти