Податоци за GTIN 05310073001589

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310073001589     
Име на брендот СЕНСИЛИС ОИЛС
Име на брендот (латиница) SENSILIS OILS
Име на производот SENSILIS Парафинско масло 50 ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310073000001
Име на производителот ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5310073000001
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
53000000 - Средства за лична нега и хигиена

Фамилија: 53160000 - Козметика/мириси/нега на нокти

Класа: 53161500 - Ароматерапија

Група (brick): 10000773 - Основни масла

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 50 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 21/09/2018
Датум кога производот станува достапен 11/03/2016
Датум на последна промена на производот 21/09/2018
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува на температура до 25 C, заштитено од влага и светлина, на места недостапни за деца.
При акутна опстипација кај возрасни се земаат 1-3 супени лажици. Ефектот се постигнува за 6-8 часа. Подолготрајна употреба не се препорачува. Не треба да се користи во случај на стомачни болки, гадење, повраќање и потешкотии со голтање. Не смее да се дава на деца до 3 годишна возраст.


Состав и алергени

Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти