Податоци за GTIN 05319990186072

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990186072     
Име на брендот Брилијант
Име на брендот (латиница) Brilijant
Име на производот Брилијант - Рафинирано сончогледово масло за јадење 1л\Refined sunflower edible oil\Vaj ushqimor me luledielli të rafinuar
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK, XK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИТАМИНКА АД - ПРИЛЕП
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310005000000
Име на производителот ВИТАМИНКА АД - ПРИЛЕП
GLN на производителот 5310005000000
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50150000 - Масло/маст за јадење

Класа: 50151500 - Масло за јадење

Група (brick): 10000040 - Масло за јадење - растително потекло (трајно)
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Рафинирано сончогледово масло за јадење
Refined sunflower edible oil
Vaj ushqimor me luledielli të rafinuar

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 08/02/2019
Датум кога производот станува достапен 01/04/2018
Датум на последна промена на производот 08/02/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти