Податоци за GTIN 05310005014199

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310005014199     
Име на брендот Frutti од вишна 125г
Име на брендот (латиница) Frutti od visna 125g
Име на производот Frutti од вишна 125г
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK, XK, AL, BG, BA, AU, HR, SI, ME, US, RS, CH, SE, HU,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИТАМИНКА АД - ПРИЛЕП
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310005000000
Име на производителот П.И ВИТАМИНКА АД - ПРИЛЕП
GLN на производителот 5310005000000
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50160000 - Кондиторски производи/Засладувачи

Класа: 50161900 - Различни пакувања на кондиторски производи и засладувачи

Група (brick): 10000622 - Различни пакувања на кондиторски производи и засладувачи
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Бисквит co овошно желе (45%) прелиен co чoкoладo (20%)
Biscuit with fruit jelly (45%) topped with chocolate (20%)
Biskotë me zhele frutash (45%) lyer me cokollate (20%)

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Нето тежина 125 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 1 годинa
Датум на внес на валидни информации за производот 03/11/2014
Датум кога производот станува достапен 20/06/2014
Датум на последна промена на производот 14/05/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува на суво и ладно место подалеку од јака светлина.
Keep dry and cool, away front sources of light.
Te mbahet ne vend të thatë dhe të freskët, larg dritës së fortë.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Пченично брашно, шеќер, јајца, средства за задржување на влагата: сорбитол, глицерол, пропилен гликол; глукозно-фруктозен сируп, емулгатори: натриумови соли на масни киселини, моно и диглицериди на масни киселини и полиглицерол естри на масни киселини; сончогледово масло, гликозен сируп, средства за зараснување на тестото: натриум хидроген карбонат, амониум хидроген карбонат и натриум пирофосфат; арома ванила, сол; овошно желе од вишна 45% (шеќер, гликозен сируп, овошен сок од вишна 7%, средство за регулирање на киселост: лимонска киселина и тринатриум цитрат, средство за желирање пектин, арома вишна, боја: екстракт од хибискус, Е 1520, Е 211), чоколадо 20% (шеќер, какао маса, какао путер, емулгатори: соја лецитин и полиглицерол полирицинолеат; арома ванилин). Чоколадото содржи мин. 45% какао делови. Производот содржи пченично брашно (глутен), јајца и соја. Можни се траги од млеко.
Wheat flour, sugar, eggs, moistening agents: sobitol, glicerol, propylene glycol; glucose-fructose syrup,emulsifiers: sodium salt of fatty adds, mono and dlglycerols of fatty acids, polyglycerol esters or fatty adds; sunflower oil, glucose syrup, raising agents: sodium hydroqen carbonate, ammonium hydrogen carbonate and sodium pyrophosphate; aroma vanilla, salt; sour cherry fruit jelly 45% (sugar, qlucose syrup, sour cherry milt juice 7%, addity regulator: citric acid and trisodium citrate, jellying agent: pectin, aroma sour cherry, colour: extract of hibiscus, e1520, e211), chocolate 20% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifiers: soy ledthin and polyglycerol polyricinoleat; aroma vanilla. The chocolate contains 45% cocoa parts.The product contains wheat flour (gluten), eggs and soybean. May contain traces of milk.
Miell grurl, sheqer, vezë, mjet për mbajtjen e lagështires: sorbitol, glicerol, propilen glikol; shurup glukoze-fruktoze, emulgator: kripëra te natrtumit të addeve yndyrore, mono dhe diqliceride të addeve yndyrore, estere poliglicerole të addeve yndyrore; vaj luledielli, shurup glukoze, mjet per ardhjen e brumit natrium hidrogjen karbonat, amonium hidrogjen karbonat dhe natrium pirofosfat arome vanilje, kripë; zhele frutash prej vishnje 45% (sheqer, shurup glukoze, lëng frutash vishnje 7%, mjet per rregulllmln e thartires: add llmonle dhe trlnatrluml drrat ,mjet per zhelim: pectin, arome vishnje, ngjyre: ekstrakt hibiskusi, E 1520, E 211), cokollate 20% (sheqer, kakao masë, kakao gjalpë, emulgatori: lecitinë soje dhe poligllcerol poliricinoleat; arome vanilje). Çokollate permban 45% kakao pjese. Prodhimi përmban miell gruri (gluten), vezë dhe sojë. Mund të mbaje grimca prej gumësht.


Алергенси
 • житарици кои содржат глутен (пченица, рж, јачмен, овес)
 • јајца и производи од јајца
 • млеко и млечни производи (вкл. лактоза)
 • соја и производи од соја
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)1648.6 kJ/390.5 kcal
Протеини3.8 g
Масти8.7 g
од кои заситени2.5 g
Јаглехидрати74.2 g
од кои шеќери60.8 g
Влакна (растителни)1.9 g

  
 • Фрути од праска 125г МЕК БИСКВИТ СО ЖЕЛЕ ОД ПРАСКА (48%) ПРЕЛИЕН СО ЧОКОЛАДО 125г

 • Чоко Стоби Флипс ДРАЖЕИ ОД ТЕМНО ЧОКОЛАДО И ЕКСТРАКТ ОД ЧИЛИ ПИПЕРКА СО ЈАДРО ОД ЕКСТРУДИРАНИ ЖИТАРKИ 60гр.

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 300 - картонска кутија

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 1200 - платнена црвена торба

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 800 - платнена црвена торба

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 600 - платнена црвена торба

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 500 - платнена црвена торба

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 400 - платнена црвена торба

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 200 - кеса

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 150 - кеса

 • Витаминка новогодишно пакетче тип 100 - кеса

 • Frutti од вишна 112г Frutti од вишна 112г

 • Frutti од малина 125г Frutti од малина 125г

 • Frutti од малина 112г Frutti од малина 112g

 • Frutti од вишна 125г Frutti од вишна 125г

 • Frutti мини 100г Мини Frutti 100g софт бисквит со овошно желе од портокал и чоколаден прелив

 • Frutti од портокал 125г Frutti од портокал 125г

 • Frutti од портокал 112г Frutti од портокал 112г

 • Чоко Стоби Флипс флипс 80гр.

 • Чоко Стоби Флипс флипс 60гр.

 • Чоко стоби флипс бел флипс 80g

 • Чоко стоби ориз флипс 40g

 • Чоко Стоби Флипс флипс 30гр.

 • Чоко Стоби Флипс бел Чоко Стоби Флипс бел 30g