image

Најпребаруван производ и најпребарувана компанија во GS1 Каталогот за месец Ноември 2017

Објавено од GS1 Македонија  | декември, 02 2017

Најпребаруван производ во GS1 Катлогот на артикли на македонските компании за месец Ноември 2017 е ФЕДОР САПУН (Yellow Edition) на ФЕДОР ИЗРАБОТКА НА САПУНИ НИКОЛАС САШО СТАМЕНКОВИЌ - Скопје,а најпребарувана компанија за месец Ноември 2017 е РИО ДООЕЛ - Скопје...

Повеќе

Нај пребаруван производ и нај пребарувана компанија во GS1 Каталогот за месец Јуни 2017

Објавено од GS1 Македонија  | јули, 04 2017

Нај пребаруван производ и нај пребарувана компанија во GS1 Каталогот за месец Јуни 2017...

Повеќе