Податоци за GTIN 05319990295033

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295033     
Име на брендот WC ТОП
Име на брендот (латиница) WC TOP
Име на производот Универзално средство за чистење на керакима, санирарија и емајлирани површини 10кг\Universal ceramics, sanitary facilities and enamel cleaner 10kg
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Корекција на податоците за производот
Карактеристики  
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000405 - Средства за чистење на површината на домаќинствата
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Средство со пријатен мирис и освежувачки својства кое се користи за одржување на разни видови подови, плочки, керамички површини и сл. во санитарни простории. Се продава во туби од 5 и 10 литри.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 2 години
Датум на внес на валидни информации за производот 11/07/2016
Датум кога производот станува достапен 11/07/2016
Датум на последна промена на производот 18/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос од 1:1 до 1:5

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Анјонски ПАС > 5%, Неанјонски ПАС > 2%, Натриум хипохлорид < 8%, Калиум хидроксид < 5%, парфем, конзерванс


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти