Податоци за GTIN 05319990295484

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295484     
Име на брендот Бести
Име на брендот (латиница) Besti
Име на производот Аромасол - универзално средство за чистење на подови, мирис на Лаванда 10кг\Aromasol - universal floor cleanig agent, Lavander 10kg
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Корекција на податоците за производот
Карактеристики  
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000405 - Средства за чистење на површината на домаќинствата
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Течно концентирано средство за перење, чистење и одмастување со пријатна арома на лаванда мирис, на сите видови површини, на подови во индустријата, хотели, ресторани, кујни, училишта, градинки, како ина објекти кои имаат потреба од чисти и ароматизирани површини. Ефикасно и брзо ги остранува флеките, содржи висок процент на површински активни материи, што ова средство го прави економично и ефикасно.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 5 l
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 2 години
Датум на внес на валидни информации за производот 11/07/2016
Датум кога производот станува достапен 11/07/2016
Датум на последна промена на производот 18/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се користи како раствор со процент на застапеност од 5% до 15%, зависно од потребата, односно конкретната намена.

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Анјонски ПАС > 5%, Неанјонски ПАС > 15%, парфем, конзерванс, стабилизатор, EDTA, силикати


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти