Податоци за GTIN 05319990295590

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295590     
Име на брендот Авто шампон ЕкстраЛине
Име на брендот (латиница) Avto sampon EkstraLine
Име на производот Средство за миење автомобили 10l\Carwash shampoo 10l
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Додаден за прв пат
Карактеристики  
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
77000000 - Автомобилска опрема и делови

Фамилија: 77010000 - Автомобилски делови и средства за одржување на автомобили

Класа: 77010400 - Хемикалии за одржување на изгледот на возилото

Група (brick): 10002767 - Одржување на каросерија - средства за миење/полирање/заштита и отстранување на дамки
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Се произведува според најсовремена метода, со примена на нано – технологија што резултира со богата пенливост при употребата, појака разградливост на нечистотијата како и висок и долготраен сјај после миењето. Се употребува како и сите останати автошампони на пазарот, препорачливо во пеномат заради постигнување на полн ефект на неговото дејство. Се продава во туби од 10 килограми.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 2 години
Датум на внес на валидни информации за производот 11/07/2016
Датум кога производот станува достапен 11/07/2016
Датум на последна промена на производот 11/07/2016
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Автошампонот се користи со растворување во вода во сооднос од 200 гр. на 10 литри течност за надворешно миење на автомобилот.

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Ањонски и неањонски тензиди, алкали, конзерванси, парфем


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти