Податоци за GTIN 05319990295941

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295941     
Име на брендот Клинекс
Име на брендот (латиница) Klineks
Име на производот Средство за одмастување на шал-табли 3 kg
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
77000000 - Автомобилска опрема и делови

Фамилија: 77010000 - Автомобилски делови и средства за одржување на автомобили

Класа: 77010400 - Хемикалии за одржување на изгледот на возилото

Група (brick): 10002777 - Различни пакувања на хемикалиите за одржување на изгледот на возилото
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Средство за чистење и одмастување на шал - табли со пријатен мирис на ванила

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Нето содржина 3 kg
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 22/07/2016
Датум кога производот станува достапен 22/07/2016
Датум на последна промена на производот 18/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Средството за нега и заштита на шал – таблата на автомобилот се нанесува како заштитен слој кој се впива во површината каде се нанесува, со што нуди не само заштита и висок сјај после употребата, туку и со своето антистатичко дејство не дозволува собирање на прашина. Се продава во туби од 3 и 5 килограми.


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Се користи без растворување

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Силикон, конзерванс, одмастувач, арома и стабилизатор.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти