Податоци за компанија

Име на компанија (провајдер на податоци) Б ГРОУП 2022 ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата ( провајдер на информации) 5318000037908

Контакт лице Тодоровска Бендик Анета

Контакт телефон 070/211-443

Email info@bgroup.mk

Web https://bgroup.mk/

   
Опис

Производство на производи од Алое Вера Aloe Vera products