image

Најпребаруван производ и компанија за месец Октомври 2018

Објавено од GS1 Македонија  | ноември, 02 2018

Најпребаруван производ за месец Октомври 2018 во GS1 Каталогот е Екстрем - женски парфем 50 мл од БИРН 2002 ДООЕЛ - ПРИЛЕП, а најпребарувана компанија е КОЛА ДООЕЛ - Скопје...

Повеќе

Најпребаруван производ и компанија за месец Септември 2018

Објавено од GS1 Македонија  | октомври, 30 2018

Најпребаруван производ за месец Цептември 2018 година е СТОЈНЕВИ сапун од козјо млеко 100 гр, а нејпребарувана компанија е ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ - Тетово...

Повеќе