Податоци за GTIN 05319990648112

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990648112     
Име на брендот Clean
Име на брендот (латиница) Clean
Име на производот цевочист 750ml\gypëpasterues 750ml\pipe cleaner 750ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000423 - Средства за чистење/отпушување на цевките

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 1000 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 28/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 28/10/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Истурете половина од средството во одводната цефка, оставете да делува половина час а потоа исперете со топла вода. Доколку затнувањето е поголемо, постапката се повторува. Чувајте го средството добро затворено далеку од дофат на деца. При употреба носетезаштитни средства за очи, лице и раце. Да се чува во затворен порстор во нормални услови и температура до 10 степени.
Pour half of the content to the congested pipe or drain. Let it stand for 30 minutes and rinse with warm water. For heavily congested pipes and drains repeat the procedure. Caution: In case of damage of respiratory organs dink diluted vinegar and seek medical attention immediately. In case of eye contact rinse with running water. The damaged skin should be washed with running water and medical attention should be asked immediately. Attention: Keep the product well dosed and out of children's reach. While using the product wear protective gear for eyes, face and hands
Udhëzimi për përdorim: Gjysmën e sasisë së produktit derdheni në brendinë e gypit të bllokuar, lereni të veprojë për gjysëm ore dhe më pastaj lani me ujë të ngohtë. Nëse zënia është më e madhe përsërisni veprimin. Kujdes: Në rast të dëmtimit të organeve të frymëmarjes pini uthull të hoiluar dhe kërkoni ndihmë mjeksore. Në rast të kontaktit me sytë, lani ato me ujë dhe kërkoni ndihmë mjeksore. Pjesët e dëmtuara të lëkurës duhet larë me sasi të mëdha të ujit.Vëmendje: Ruani produktin të mbyllur mirë dhe larg fëmijëve. Gjatë përdorimit mbani pajisje mbrojtëse për sytë, fytyrën dhe duart


Состав и алергени

Состојки
Состојки
40-45 % натриум хидрооксид
40-45% Sodium Hydroxide
40-45% Hidroksid I Natriumit Ruajtja


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти