Податоци за GTIN 05319990648259

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990648259     
Име на брендот Clean
Име на брендот (латиница) Clean
Име на производот Детергент за стакло 500ml со пумпа плав\Detergjenti për pastrimin te siperfagave 500ml me pomp - kaltërt\Detergent for cleaning glass surfaces 500ml with pump - blue
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000405 - Средства за чистење на површината на домаќинствата

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 500 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 22/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 22/10/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Површината рамномерно се прска, а потоа со мека крла се брише до полн сјај. Внимание: По секое чистење, рацете да се измијат со вода. Лица со осетлива или оштетена кожа треба да се придржуваат кон упатството за употреба и да избегнуваат долг допир на рацете со ова средство. Да се чува вон дофат на деца.
Spray surface equally ,and after that wipe the surface with soft towel till surface gets the full glow. Caution: After every cleaning, wash your hands with clean water. Persons with sensitive and damaged skin must follow the instructions for use and avoid longer contact of the hands with this detergent. To be kept out of the reach of children.
Mënypra e përdorimit: Bëhet sterpikja e barabarte e siperfaqes, pastaj me leckë fshihet deri ne shkelqimin e plotë. Kujdes: Pas cdo pastrimi.duart duhet te lahen me ujë. Personat me lëkure të ndijshme dhe te dëmtuar duhet tu përmbahen udhëzimit per përdorim dhe tu ikin kontaktit te gjatë te duarve me këtë miet. Te ruhet larg fëmijëve.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
<5% анјонски тензиди, растворувач, парфем, боја.
<5% anionic tensides, solvent perfume, color
<5% anjon tenzide, active tretës, arome, ndjyrë


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти