Податоци за GTIN 05319990648839

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990648839     
Име на брендот CLEAN BIM EXTRA
Име на брендот (латиница) CLEAN BIM EXTRA
Име на производот прашкаст абразив 600g\pluhur 600g\abrasive powder 600g
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000746 - Други средства за чистење

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Нето тежина 0.6 kg
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 29/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 29/10/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Пред употреба средството треба да се промеша, а потоа се нанесува на површината што се чисти и со влажна крпа или сунѓер, се трие и испира со вода. После секое чистење рацете да се измијат со чиста вода. Лицата со осетлива кожа треба строго да се придржуваат кон упатството за чистење. Да се чува вон дофат на деца! Мерки за предупредување и известување: R 36/38: Иритирачко за очи и кожа. S 26: Во случај да дојде во контакт со очите да се измијат веднаш со многу вода и да се побара совет од лекар.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
5% анјонско и нејоногени површинско активни супстанци, формалдехид, парфем, д-минонен, цитронелол.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти