Податоци за GTIN 05310073001183

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310073001183     
Име на брендот СИЛК ХИДРОГЕНИ
Име на брендот (латиница) SILK HIDROGENI
Име на производот SILK крема 6% 100 ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310073000001
Име на производителот ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5310073000001
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
53000000 - Средства за лична нега и хигиена

Фамилија: 53140000 - Производи за нега на коса

Класа: 53141100 - Производи за нега на коса

Група (brick): 10000834 - Други производи за нега на коса
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
SILK® ХИДРОГЕНИ раствор и кремаза развивање боја и белење на косата Доколку барате брз и едноставен начин да ја осветлите Вашата коса, да нагласите прамени од природната боја или пак да ја постигнете посакуваната боја на косата, SILK® хидрогените се совршен избор за Вас. За сјајна и чувана косa, за развивање на боја на коса, за осветлување на косата, хидрогените обезбедуваат заштита и нега на косата. Достапни се во раствор и крема од 6 %, 9 %, и 12%. Пакување: 100 ml

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 100 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 14/03/2016
Датум кога производот станува достапен 14/03/2016
Датум на последна промена на производот 14/03/2016
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти