Податоци за GTIN 05310322002107

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310322002107     
Име на брендот Армор+
Име на брендот (латиница) Armor+
Име на производот Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 7XL\Personal Protective Equipmment - Predator Jacket Gray, size 7XL
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ХОРВАТ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310322000004
Име на производителот ХОРВАТ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5310322000004
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
67000000 - Облека

Фамилија: 67010000 - Облека

Класа: 67010900 - Заштитна облека

Група (brick): 10001398 - Заштитна горна облека

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 11/07/2022
Датум кога производот станува достапен 04/07/2022
Датум на последна промена на производот 11/07/2022
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Полиестер 65%, Памук 35%
Polyester 65%, Cotton 35%


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Материјали за рециклирање

  
 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Ред, големина S

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 7XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 6XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 5XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 4XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина S

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 3XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина 2XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина L

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина S

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Јакна Греј, големина М

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина S

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина M

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина L

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 2XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 3XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 4XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 5XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 6XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Зимски Азуро, големина 7XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 7XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 6XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 5XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 4XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 3XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина 2XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина L

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина M

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Елек Азуро, големина S

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина L

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина M

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 7XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 6XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 5XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 4XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 3XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина 2XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Предатор Пантолони Греј, големина XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 7XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 6XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 5XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 4XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 3XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина 2XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина XL

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина L

 • Армор+ Лична Заштитна Опрема - Динамик Пантолони Блу, големина M