Податоци за GTIN 05319990295934

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295934     
Име на брендот Клинекс
Име на брендот (латиница) Klineks
Име на производот Средство за чистење и заштита на гуми 3 kg
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
77000000 - Автомобилска опрема и делови

Фамилија: 77010000 - Автомобилски делови и средства за одржување на автомобили

Класа: 77010400 - Хемикалии за одржување на изгледот на возилото

Група (brick): 10002764 - Одржување на автомобилски гуми - средства за чистење/сјај/пена
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Средство за чистење и нега на гумите на автомобилот, за сите временски услови, т.е. во лето ги штити од сонце и растегнување и ги прави поеластични – флексибилни, а во зимски услови ги штити од мраз и сол и не дозволува распикнување на истите. Се продава во туби од 3 и 5 килограми.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 22/07/2016
Датум кога производот станува достапен 22/07/2016
Датум на последна промена на производот 18/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Средство за чистење и нега на гумите на автомобилот, за сите временски услови Се продава во туби од 3 и 5 килограми.


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос 1:0,5

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Силикон, неанјонски сурфактанти, танзиди, стабилизатор, конзерванс и бонификатор за гуми.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти