Податоци за GTIN 05319990258311

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990258311     
Име на брендот Евина
Име на брендот (латиница) Evina
Име на производот негазирана минерална вода 1.5l
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ - ВИНИЦА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990258007
Име на производителот ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ - ВИНИЦА
GLN на производителот 5319990258007
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202300 - Безалкохолни пијалоци - подготвени за конзумирање

Група (brick): 10000232 - Пакувана/флаширана вода
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Природна минерална негазирана вода

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Висина 325 mm
Ширина 88 mm
Длабочина 88 mm
Волумен 1.5 l
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 24/10/2014
Датум кога производот станува достапен 23/10/2014
Датум на последна промена на производот 12/10/2016
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Состојки
Состојки
1 литар негазирана минерална вода содржи: Аниони: хлориди 26мг/л, сулфати 56мг/л, бикарбонати 390 мг/л, сув остаток 401 мг/л Катиони: натриум 84 мг/л, калиум 10.8 мг/л, калциум 43.2 мг/л, магнезиум 13.7 мг/л.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Натриум0.0025 g
Калиум0.00022 g
Калциум0.00036 g
Магнезиум0.00077 g
Хлор0.00148 g