Податоци за GTIN 05310265000215

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310265000215     
Име на брендот Clean Polish
Име на брендот (латиница) Clean Polish
Име на производот политура 3 во 1 500 ml без пумпа\furniture politure 500 ml\politurë për mobilje 500ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101900 - Одржување на површини

Група (brick): 10000434 - Средства за одржување/заштита на површините

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 500 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 20/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 20/10/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Протресете го шишето пред употреба. Испрскајте директно на површината на растојание од 30 cm, а потоа избришете за целосен сјај. За помали површини, нанесете од средството на мека крпа а потоа избришете. Внимание: Да се чува подалеку од дофат на деца. После секое чистење рацете темелно да се измијат со топла вода. Лицата со осетлива или оштетена кожа да користат заштитни ракавици.
Mënyra e përdorimit Shkundeni shishen para përdorimit. Stërpikni direkt në sipërfaqen e cila duhet pastruar në largësi prej 30cm, dhe mandej fshijeni për të fituar shkëlqim të plotë. Për sipërfaqe më të vogla, aplikoni në një leckë të butë dhe mandej fshini. Vëmendje: Të ruhet larg fëmijëve. Pas çdo pastrimit të lahen duart me ujë të ngrohtë. Personat me lëkurë të ndijshme apo të dëmtuar duhet të mbajnë dorëza mbrojtëse.
Shake bottle before use. Apply directly on surfaces with a 30 cm. distance and then wipe for a complete glow. For smaller surfaces apply the liquid on a soft cloth and apply on the surface. Caution: Store out of reach of children. Upon each usage wash hands with warm water. Persons with damaged and sensitive skin should wear protective gloves.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Aqua, <5% Nonionic Surfactant, <20 % hydrocarbons, perfume, preservatives.
Aqua, <5% Nonionic Surfactant, <20 % hydrocarbons, perfume, preservatives.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти