Податоци за GTIN 05319990648228

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990648228     
Име на брендот Clean
Име на брендот (латиница) Clean
Име на производот Детергентот за миење садови 1l - лимон\Detergjenti për pastrimin е enëve 1l - limon\Dishwashing detergent 1l - lemon
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000636 - Средства за рачно миење на садовите

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 1 l
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 20/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 03/12/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Детергентот се вбризгува (20мл) во водата за миење. Се мијат на вообичаен начин. Бришењето не е потребно. По секое миење на садовите рацете да се измијат во чиста вода.
Mënyra e përdorimit Detergjenti aplikohet në një-larje. Lahet në mënyrë të zakonshme. Pastrimi me leckë është i domosdoshëm. Pas çdo larjeje të enëve duart të pastrohen me ujë të pastër.
20 ml from the detergent is spoiling into the water for washing. The dishes are washing on the regular way. Drying the dishes is not necessary. After every washing, wash your hands with clean water.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Genapol, Na-Leureth sulfate; PBS pasta, Parfume; Aqua.
Genapol, Na-Leureth sulfate; PBS pasta, Parfume; Aqua.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти